Σιδερένια κάγκελα και πόρτες αυλής

Σιδερένια κάγκελα και πόρτες αυλής. Κλασικές περιπτώσεις διάβρωσης και σκουριάς. Για να δούμε μεθόδους επικάλυψης με υλικά συντήρησης (βάψιμο).